Regulamin - WakeLove Konstancin | WakePark Konstancin-Jeziorna
11026
page-template-default,page,page-id-11026,mkd-core-1.1,ajax_fade,page_not_loaded,,burst-ver-1.7, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,woocommerce_installed,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

wakelovekonstancin.pl

Szanowni Państwo, w dbałości o jakość świadczonych usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego http://wakelovekonstancin.pl/sklep/, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin ten został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. W regulaminie znajdą Państwo informację na temat zasad rejestracji, składania Zamówień, reklamacji, zwrotów produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego świadomej akceptacji.

1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMINIE

W niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych pojęć, które należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Adres poczty elektronicznej – adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego  wakelove@wakelovekonstancin.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 4. Koszyk – udostępniona dla Klienta w ramach infrastruktury informatycznej przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość gromadzić niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 5. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Klienta wprowadzony w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 6. Produkt – dostępna w ofercie Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Sklep Internetowy – sklep znajdujący się pod adresem domenowym http://wakelovekonstancin.pl/sklepprowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem sieci Internet (drogą elektroniczną),w ramach infrastruktury informatycznej Sprzedawcy mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca– przedsiębiorstwo Link Sport Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ALEJA KOMISJI EDUKACJINARODOWEJ 36/112B, 02-797 Warszawa, NIP 522 302 22 54, adres email: wakelove@wakelovekonstancin.pl, telefon +48 696 054 104
 9. UmowaSprzedaży – umowa zawierana drogą elektronicznąpomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, w którym Klient z wykorzystaniem formularza Zamówienia precyzuje jego szczegóły.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta, który korzysta z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 • W Polityce Prywatności znajdują się niezbędne informację na temat zasad związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych.
 • Sprzedawca informuję Klienta o cenach poszczególnych Produktów, wyrażając je w złotych polskich brutto.
 • Kliknięcie przez Klienta przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ znajdującego się w interaktywnym formularzu Zamówienia jest momentem złożenia Zamówienia. Z chwilą kliknięcia w ten przycisk pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na Produkty oraz w celu zawierania Umów Sprzedaży, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  2. klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. włączona obsługa plików cookies.

3. REJESTRACJA KONTA KLIENTA

 • W celu zagwarantowania maksymalnej wygody każdy Klient ma możliwość składania Zamówień w Sklepie Internetowym zarówno po wcześniejszej rejestracji Konta Klienta jak również bez spełnienia obowiązku Rejestracji.
 • Właściciel Sklepu Internetowego zachęca do rejestracji Konta Klienta, która daje dostęp do unikatowych funkcjonalności i zarządzania złożonymi Zamówieniami. Rejestracji konta Klienta można dokonać z poziomu formularza składania Zamówienia. Rejestracja Konta Klienta jak również jego prowadzenie jest całkowicie bezpłatne.
 • Podczas wypełniania formularza Zamówienia klient ma możliwość rejestracji indywidualnego Konta Klienta poprzez zaznaczenie opcji STWORZYĆ KONTO?.
 • Sprzedawca w celu świadczenia na rzecz Klienta usług prowadzenia Konta Klienta oraz zawierania Umów Sprzedaży po uzupełnieniu danych wymaga złożenia oświadczeń o akceptacji Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne o złożenie oświadczenia w sprawie innych wskazanych kwestiach.
 • Po wypełnieniu danych niezbędnych do złożenia Zamówienia i złożeniu odpowiednich oświadczeń należy kliknąć przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ.
 • Z chwilą kliknięcia przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ Klient zawiera ze Sprzedawcą drogą elektroniczną umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 • Podstawą zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest złożenia Zamówienia. Aby złożyć Zamówienie należy w pierwszej kolejności wybrać Produkt lub Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy. Po dokonaniu wyboru Produktu lub Produktów należy kliknąć w przycisk DODAJ DO KOSZYKA.W ten sposób wybrany Produkt zostanie przeniesiony do Koszyka.
 • Koszyk jest to specjalnie przygotowana dla Klienta przestrzenią Sklepu Internetowego, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza na sprawdzenie nazwy I specyfikacji zamawianych produktów, ich ilości, jednostkowej, zsumowanej ceny zamawianych produktów oraz rozpoczyna procedurę zamówienia po kliknięciu w przycisk PRZEJDŹ DO KASY.
 • W celu ułatwienia składania Zamówień Sprzedawca przygotował czytelny interaktywny formularz Zamówienia składający się z jednej karty. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży we wskazanych w formularzu miejscach należy wprowadzić dane osobowe klienta, uzupełnić informację na temat adresu, płatności, formy dostawy jak również złożyć stosowne oświadczenia poprzez zaznaczenie wskazanych opcji.
 • Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji i złożeniu stosownych oświadczeń następuje potwierdzenie złożenia Zamówieniapoprzez kliknięcie przycisku KUPUJĘ I PŁACĘ
 • Kliknięcie przez Klienta w przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ jest momentem złożenia Zamówienia i momentem zawarcia Umowy Sprzedaży.

5 DOSTAWA ORAZ PŁATNOŚCI ZA PRODUKTY

 • Sprzedawca dokonuje dostawy zakupionych Produktów. Dostawa może zostać zrealizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbioru osobistego.
 • Przy odbiorze przesyłki Klient jest proszony o dokładne sprawdzenie w obecności przewoźnika/spedytora kompletności zawartości przesyłki, stanu opakowania zewnętrznego
  i stanu zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy przyjąć przesyłkę i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub materiału video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 • W formularzu Zamówienia, w zakładce PŁATNOŚĆ, Klient ma możliwość wyboru formy płatności  za zakupione Produkty. Płatność może zostać zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatności online/przelewu bankowego;
  2. Systemu płatności PayPal
  3. Za pobraniem;

6. ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 • Sprzedawca odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
 • Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji korzystając z prawa rękojmi. Zachęcamy do składania reklamacji za pośrednictwem Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłania go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 • Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Produktu do Sprzedawcy,Klient jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
 • Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi.
 • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.
 • Każdy Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Każdy Klient zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.
 • Każdy Klient zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY, będący załącznikiem nr. 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy.
 • Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Klient ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy .
 • Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.
 • Zwrot kosztów, o których mowa powyżej w pkt. 5 nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy podany przez Klienta w formularzu odstąpienia od umowy.

8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 • Sklep Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane w Sklepie Internetowym są unikalne. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 • Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 • Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
 • Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 • Każdy Klient posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:
  1. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową
  z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy sprzedaży.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 października 2019 roku do odwołania.